Η εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ ιδρύθηκε το έτος 1987

Οι αμπελώνες της εταιρείας CHÂTEAU NICO LAZARIDI βρίσκονται στα Δ.Δ. Αγοράς, Πηγαδίων και Αδριανής του Νομού Δράμας και στην Πιέρια Κοιλάδα στο Ν. Καβάλας.

Το οινοποιείο καταλαμβάνει έκταση 4.000 τ.μ. είναι κτισμένο μέσα στον κεντρικό αμπελώνα της εταιρείας. Δεσπόζει επιβλητικά βλέποντας από όλες τις πλευρές του περιμετρικά την συνολική εκμετάλλευση των αμπελώνων ενώ διαθέτει ότι πιο σύγχρονο σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι αμπελώνες της εταιρείας βρίσκονται στα Δ.Δ. Αγοράς, Πηγαδίων και Αδριανής του Νομού Δράμας και στην Πιέρια Κοιλάδα στο Ν. Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Αγοράς, Πηγαδίων και Αδριανής, οι αμπελώνες καταλαμβάνουν έκταση 500 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή συμπληρώνεται από 250 στρέμματα παραγωγών συμβεβλημένων με την εταιρεία που εκτείνονται στις ίδιες περιοχές.

Ιστοσελίδα: http://www.chateau-lazaridi.com/

Powered by honeybee.gr | Copyright © 2017 Wines of Drama | All rights reserved.