Το έργο

«Προώθηση οίνων ΠΓΕ Δράμας σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Κίνα)»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) 555/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και τις προτείνουσες οργανώσεις.

Powered by honeybee.gr | Copyright © 2017 Wines of Drama | All rights reserved.