Στην περιοχή της Δράμας βρίσκονται τα παρακάτω επτά οινοποιεία